Rwyt ti yma Cartref Arthur Bae Abertawe

Maen Ceti

Maen Ceti

Saif Maen Ceti ar fryniau Penrhyn Gŵyr, o fewn pellter cerdded hawdd i dafarn wledig y Brenin Arthur yn Reynoldston. Dywed y chwedl mai carreg drafferthus yn esgid Arthur oedd y Maen. Taflodd y Brenin anfodlon y garreg yr holl ffordd o Sir Gaerfyrddin i frig Cefn Bryn, a thyfodd y garreg yn wyrthiol ar ei thaith drwy'r awyr. Dywed rhai fod y graig anferthol yn rhowlio lawr i fae Three Cliffs i yfed bob Nos Galan. Dywed eraill ei fod yn rhan o fedd Neolithig sy'n dyddio i 2500 Cyn Crist. dewchifaeabertawe.com

Castell Abertawe

Castell Abertawe

Nid yw Bae Abertawe yn brin o gestyll a thai bonedd hanesyddol, ac mae ystod eang i ddewis ohonyn nhw gan gynnwys Ystumllwynarth, Casllwchwr, Pen-rhys, Weble, Oxwich a Phennard. Mae Castell Abertawe, a sefydlwyd gan y marchog Normanaidd Henry de Beaumont yn 1107, yn dal i sefyll yn ninas Abertawe bron i fil o flynyddoedd yn ddiweddarach!

Castell Ystumllwynarth

Castell Ystumllwynarth

Castell Normanaidd o garreg yw Castell Ystumllwynarth sy'n edrych dros ben gorllewinol Bae Abertawe a phentref y Mwmbwls. Ymhlith ei nodweddion diddorol mae graffiti hynafol o'r 14eg ganrif, grisiau preifat sy'n arwain o'r daeargelloedd islaw i hen neuaddau gwledda a phont wydr 30 troedfedd o uchder. Mae'r castell yn cynnal digon o ddigwyddiadau arbennig yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys Diwrnod o Hwyl i Ddigrifweision ifanc a Diwrnod Tywysog a Thywysoges, y ddau ddigwyddiad ym mis Awst. dewchifaeabertawe.com

Beth am wneud rhywbeth gwahanol...

A ydych chi'n ddisgynnydd i Uthr Bendragon neu â hynafiaid a allai fod wedi dod o ardal Abertawe? Ewch draw i Ganolfan Archifau Gorllewin Morgannwg i ymchwilio i'ch coeden deuluol. visitswanseabay.com/westglamorganarchives. Mae'r ganolfan wedi'i staffio'n gyflawn i'ch helpu i ddod o hyd i unrhyw wreiddiau Cymreig a fu ynghudd tan nawr.

Castell Ystumllwynarth

Yn wahanol i'r Arthur ifanc, ni fydd Myrddin gennym i ddysgu sgiliau goroesi inni, ond trwy drugaredd gall Dryad Bushcraft visitswanseabay.com/dryadbushcraft helpu. Ewch ar un o'u cyrsiau 'sgiliau byw yn y gwyllt' i ddysgu am y meddylfryd sydd ei angen i ymdopi yn y gwyllt, am osod trapiau, am chwilota am fwyd gwyllt a chodi lloches.

Llefydd hudolus i aros

King Arthur Hotel

Saif Gwesty King Arthur a'i fwthyn a fflatiau hunanarlwyo yn Higher Green, Reynoldston, Abertawe, dan gysgod y copa ail uchaf ar Benrhyn Gŵyr, sef Cefn Bryn, a nepell o gromlech Arthuraidd Maen Ceti visitswanseabay.com/thekingarthurhotel

Fairyhill

Lle arall lle gellir bwyta'n dda mewn tŷ gwledig hanesyddol, diarffordd ym Mhenrhyn Gŵyr yw Fairyhill visitswanseabay.com/fairyhill.

Kings Head Inn

Am brofiad brenhinol arall ewch i'r Kings Head, tafarn o'r 17eg ganrif sydd gyferbyn â'r eglwys ganoloesol fwyaf ar Benrhyn Gŵyr, a hynny ar ben gorllewinol y penrhyn wrth gefnfor yr Iwerydd. Byddai'r Brenin Arthur a'i farchogion wedi teimlo'n hollol gartrefol yma oherwydd darperir stablau ar gyfer y ceffylau. visitswanseabay.com/kingsheadinn