Rwyt ti yma Cartref Arthur Castell-Nedd Port Talbot

Craig y Ddinas

Saif Craig y Ddinas nepell o dref Castell Nedd. Yn ôl y chwedl, mae Arthur a mil o'i ddynion yn cysgu'n sownd mewn ogof gudd yno! Bryngaer o'r Oes Haearn yw Craig y Ddinas sy'n sefyll mewn llecyn amddiffynnol naturiol ar bentir serth, felly nid yw'n syndod i'r safle fod yn gadarnle. Mae cysylltiadau Arthuraidd y lle yn seiliedig ar chwedl ynghylch ogof gudd sy'n gartref i ryfelwyr tanddaearol chwedlonol.

Abaty Nedd

Abaty Nedd

Rhagor o farchogion... roedd Richard de Granville, sefydlydd un o abatai mwyaf Cymru, sef Abaty Nedd, yn un o ddeuddeg marchog Morgannwg ac yn un o ddilynwyr Robert Fizthamon, goresgynnwr Normanaidd y dalaith.

Parc Gwledig Margam

Parc Gwledig Margam

Stad 850 erw o faint ger Port Talbot yw Parc Gwledig Margam, a ddefnyddiwyd yn helaeth fel lleoliad ar gyfer ffilmio cyfres deledu Merlin ac sy'n gyforiog o hanes, bywyd gwyllt a harddwch naturiol. Ar ben hynny mae'r Parc yn cynnal ystod eang o ddigwyddiadau canoloesol drwy gydol y flwyddyn, o saethyddiaeth i arddangosfeydd gan farchogion. margamcountrypark.co.uk

Beth am wneud rhywbeth gwahanol...

Afan Forest Park

Bu'r actor Richard Burton, a aned ym Mhont-rhyd-y-fen ym Mharc Coedwig Afan ac a fu'n byw yn Nhai-bach yn ystod ei lencyndod, yn chwarae'r Brenin Arthur yn y cynhyrchiad gwreiddiol o Camelot ar Broadway rhwng 1960 a 1963. Mae dau lwybr cerdded, sef 'Llwybr ei Fan Geni' a'r 'Llwybr Plentyndod' ar gael i'w lawrlwytho o visitpt.co.uk, ac yn eich arwain yn ôl traed Richard o gwmpas Pont-rhyd-y-fen a Thai-bach. Mae'r ddau lwybr yn cynnwys ardal chwarae i blant a man picnic mewn llecyn deniadol.

Llefydd hudolus i aros

Holiday Cottages

Gallwch letya yn agos i atyniadau Parc Margam Park yn Ivy Cottage, Margam, holidaycottages.co.uk

Swansea Valley Holiday Cottages

Fel arall, cynigir bythynnod gwyliau hunanarlwyo Swansea Valley ar 120 o erwau o gefn gwlad preifat ar ystâd hanesyddol Plas Cilybebyll, rhwng Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Phenrhyn Gŵyr. Cysylltir Ystad Cilybebyll ag Urien Rheged a'i fab Owain ab Urien, y cyfeirir ato yn y chwedlau fel un o farchogion Arthur walescottages.com

Fel arall, arhoswch mewn tŵr hanesyddol, sef y Towers Hotel and Spa thetowersswanseabay.com