Rwyt ti yma Cartref Arthur Sir Gaerfyrddin

Tref Myrddin

Tref Myrddin

Ganwyd Myrddin, sef dewin Arthur, yng Nghaerfyrddin yn ôl y traddodiad ac mae'n debyg iddo gael ei gladdu y tu allan i'r dref sy'n trefnu gŵyl flynyddol i'w anrhydeddu. Ond dywed y chwedl hefyd mai wedi ei gaethiwo y mae, nid wedi marw - clywir ei ochneidiau ar Fryn Myrddin medden nhw. Ewch i ymweld â Chanolfan Bryn Myrddin yn Alltyfyrddin ar dir a fu'n cael ei amaethu ers dros 2000 o flynyddoedd.

Yr Hen Dderwen

Yr Hen Dderwen

Safai bôn yr hen goeden ar ynys draffig yn nhref Myrddin - Caerfyrddin. Dywed rhai fod y dderwen wedi'i phlannu i ddathlu dychweliad y Brenin Siarl II i'r orsedd, ond mae chwedlau lleol yn ei chysylltu â dewin hudol y Brenin Arthur, ac â'r broffwydoliaeth hon: "Y Gaerfawr, ti gei oer fore Daear a'th lwnc, daw dŵr i'th le. Llanllwch fu, Caerfyrddin sudd, Abergwili saif." Yn 1978 aed â darnau olaf y goeden i'r amgueddfa leol; maes o law, tarwyd Caerfyrddin gan y llifogydd gwaethaf ers cyn cof.

Beth am wneud rhywbeth gwahanol..

Creepy Carmarthen Tour

Byddwch yn brentis i ddewin! Ewch ar gwrs a ysbrydolir gan Fyrddin ei hun. Bydd eich athro'n ymuno â chi yn eich bwthyn gwyliau neu'ch gwesty i gynnal noson o ddewiniaeth. Fel arall, ewch ar Daith Caerfyrddin Iasol sy'n gyfuniad o hanes lleol a dewiniaeth, o ddigwyddiadau go iawn yn hanes y dref i heriau hudol sy'n cynnwys darllen meddyliau ac amgyffred synhwyrau. thespookymagiccompany.co.uk

Neu ewch ar daith euraid i Fwyngloddiau Dolaucothi

Neu ewch ar daith euraid i Fwyngloddiau Dolaucothi

nationaltrust.org.uk/ dolaucothi-gold-mines a rhowch gynnig ar olchi aur Cymreig trwy badell, yr un aur ag a ddefnyddiwyd i addurno cleddyf Arthur, Caledfwlch, a restrir yn y chwedlau Cymreig fel o brif drysorau'r Brenin Arthur. Dywed y chwedlau hefyd i'r arf enwog gael ei greu gan ellyll ar Ynys Afallon, y dywed rhai ei fod yng Nghymru.

Llefydd hudolus i aros

Gwersyll Faerie-Thyme

Gwersyll Faerie-Thyme . Mae gan y gwersyll tair-erw hwn, a saif ym mhentref Crwbin ger Cydweli, ei gylch cerrig hudol ei hun. Mae'n cynnig lleiniau gwersylla â phyllau pwrpasol i gynnau tân, carafanau fintej â'u gerddi eu hunain a llawr caled ar gyfer faniau gwersylla, ynghyd â lle i ymlacio wrth y dalwyr breuddwydion hudol, anferthol faerie-thyme.co.uk

Llety Cynin

Llety Cynin

Cafodd hen goetsiws y ffarm laeth a defaid hon ger Sanclêr ei addasu'n llety gwely a brecwast sy'n cynnig Te'r Dewiniaid ar gyfer oedolion a chyw-ddewiniaid fel ei gilydd. Mae rhai ystafelloedd yn addas ar gyfer teuluoedd o bump lletycynin.co.uk