Rwyt ti yma Cartref Arthur Sir Penfro

Coetan Arthur

Saif Coetan Arthur ar Benmaendewi ac yn ôl y chwedl fe'i taflwyd gan Arthur o gopa Carn Llidi gerllaw; bu Arthur yn brysur oherwydd mae cynifer â 30 o fannau tebyg ym Mhrydain. Mae'r gromlech hon yn dynodi gweddillion siambr gladdu Neolithig sydd oddeutu 6,000 o flynyddoedd oed. Mae iddi gapfaen 20 troedfedd o hyd ac mae maen arall, sy’n sefyll yn y ddaear, yn ei gynnal. Gellir cyrraedd y safle ar droed yn unig. Parciwch yn nhraeth Porth Mawr a dilynwch lwybr yr arfordir i'r gogledd tua Phenmaendewi.

Bedd Arthur

Bedd Arthur

Mae amryw o fannau yn hawlio bod yn fan claddu'r Brenin Arthur. Dywedir bod Bedd Arthur, fry ar grib greigiog Cerrig Marchogion ym mryniau Preseli, yn nodi'r safle lle lladdwyd nifer o farchogion Arthur gan y Twrch Trwyth a'u troi'n garreg.

Y Twrch Trwyth

Dywedir mai brenin o Wyddel oedd y Twrch Trwyth a drowyd yn anifail. Glaniodd y baedd ffyrnig ym Mhorth Clais ger Tyddewi a rheibiodd yr ardal gyfagos cyn i frwydr fawr ddigwydd rhyngddo ac Arthur a'i farchogion ar Foel Cwmcerwyn ar y Preseli, lle helwyd y baedd ymaith.

Pentir Sant Gofan

Pentir Sant Gofan yw'r man mwyaf deheuol ar arfordir Sir Benfro a dywedir mai yma y daeth Syr Gawain, nai Arthur, yn feudwy yn dilyn marwolaeth Arthur. Dywed y chwedl fod Gawain wedi'i gladdu yma o dan allor y capel bychan a saif yng nghesail y graig.

Beth am wneud rhywbeth gwahanol...

Mae Adorable Archimedes, y dylluan yn ffilm animeiddio Disney The Sword in the Stone, sy'n ymwneud â'r Arthur a'r Myrddin ifanc, wedi ei seilio ar dylluan siaradus Myrddin yn y llyfr o'r un enw. Gallwch 'gyfarfod â thylluan' yn Fferm Folly, Begeli, Cilgeti, fel rhan o brofiad Jolly Barn yr atyniad folly-farm.co.uk

Fel arall, mynnwch gip ar ddreigiau... mewn un chwedl, mae'r Brenin Arthur yn annog draig i erlid y Sacsoniaid o'r wlad. Ni wyddom ymhle mae dreigiau Cymru yn cwato erbyn hyn ond gallwch weld rhai bach yn Dragon Reptiles, canolfan dan do yn Saundersfoot ger Dinbych-y-pysgod sy'n gartref i ymlusgiaid ac sy'n cynnig addysg ymarferol ynghylch y creaduriaid reptile-experience.co.uk

Llefydd hudolus i aros

Gelli Fawr Woodland Retreat

Mae gan Gelli Fawr Woodland Retreat, Trefdraeth, saith ystafell, 15 bwthyn a 12 erw o erddi cain a phyllau, ac mae mewn llecyn delfrydol ar gyfer teithiau cerdded hir o amgylch bryniau'r Preseli gellifawr.co.uk

Penrhiw Hotel

Saif Gwesty Penrhiw dafliad carreg o Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Dywed un chwedl mai nith i'r Brenin Arthur oedd Santes Non, mam ein nawddsant Dewi penrhiwhotel.com

St David’s Cross Hotel

Cynigir 16 o ystafelloedd yng ngwesty St David’s Cross ar Sgwâr y Groes stdavidscrosshotel.co.uk

Roch Castle Hotel

Am lety y byddai brenin yn falch ohono, rhowch gynnig ar westy moethus Roch Castle ym mhentref y Garn ger Hwlffordd rochcastle.com