Rwyt ti yma Cartref Arthur

Diwrnod i'r Brenin! Pethau hudol i'w gweld ac i’w gwneud yng ngwlad Arthur - Mae rhywbeth hynod a hudol ynghylch stori’r marchog gorau a dewraf a fu, sef Arthur.

Arthur

Wrth inni aros o hyd am i'r mab darogan ddychwelyd, mae'r diddordeb ym Myrddin, Camelot a marchogion y Ford Gron ar fin cynyddu eto wrth i'r hanes enwog gyrraedd y sgrin fawr ar ffurf ffilm newydd.

Ffilmiwyd King Arthur: Legend of the Sword yn rhannol yng Nghymru, a disgwylir iddi gyrraedd y sinemâu ganol mis Mai. Y cyfarwyddwr yw Guy Ritchie, a Charlie Hunnam sy'n chwarae rhan Arthur, Jude Law yw Gwrtheyrn ac Eric Bana yw Uthr Bendragon.

Ond erys y cwestiwn, a oedd Arthur yn ddyn o gig a gwaed ynteu'n greadur dychmygol, neu'n gyfuniad o'r ddau efallai?

Fe ddewch o hyd i ddigonedd o gliwiau yn Ne-orllewin Cymru ar ffurf beddau ac ogofâu hudol a chestyll adfeiliedig di-ri.

Ac mae atyniadau hwyliog i'r teulu sydd wedi'u dylanwadu gan Arthur ledled Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Castell-nedd Port Talbot a Bae Abertawe hefyd.

Dewiswch un rhanbarth yn unig am ddiwrnod allan gwahanol, neu archebwch wyliau byr o bedwar neu bum diwrnod gyda noson neu ddwy ym mhob rhanbarth - rydym wedi argymell llefydd i aros yn ogystal.

A wyddech chi...

Roedd y Brenin Arthur yn sicr yn Gymro, hyd yn oed os nad oedd Cymru yn bodoli'n swyddogol bryd hynny. Byddai'r Sacsoniaid a geisiodd oresgyn y wlad ac a oedd yn elyn iddo wedi ei alw'n 'Wealas' - estronwr - a dyna wraidd y gair 'Welsh'.

Yn yr un modd, cyfeiria'r gair Cymraeg am y Saeson at y Sacsoniaid gwreiddiol.

Enw cleddyf Arthur yw Caledfwlch, ac mae'r enw Saesneg Excalibur yn gytras ag ef.

Ond roedd Arthur yn meddu ar fwy nag un arf - roedd ganddo ddagr o'r enw Carnwennan y defnyddiodd i dorri'r Wrach Ddu yn ddwy, a phicell o'r enw Rhongomiant. Sonnir am Clarent, cleddyf heddwch a fwriadwyd ar gyfer urddo rhywun yn farchog, yn cael ei dwyn a'i defnyddio gan Medrawd i ladd Arthur.

Dywed un chwedl mai nith i'r Brenin Arthur oedd Santes Non, mam ein nawddsant Dewi.