Rwyt ti yma Cartref Bwyd a Diod Bae Abertawe

Farchnad Abertawe

Farchnad Abertawe

I gael blas ar Gymru i gyd dan yr unto, ewch draw i Farchnad Abertawe.

Mae marchnad dan do mwyaf y wlad yn gartref i amrywiaeth arbennig o stondinau sy'n amrywio o gigyddion, gwerthwyr pysgod, pobyddion, gwneuthurwyr caws a phob math o drugareddau. Peidiwch â gadael heb brofi Picen ar y Maen ffres (neu dair efallai?) yn dwym o'r gradell gydag ychydig o siwgr. Mae'r Farchnad yn enwog am ei chocos; yn hanesyddol, roedd y rhain yn cael eu darparu gan 'ferched cocos Penclawdd' a fyddai'n mynd â'u rhawiau a'u rhacanau i'w casglu nhw pan fyddai'r môr ar drai.

Verdi’s

Verdi’s

Mae traethau Penrhyn Gŵyr yn enwog dros ben yng Nghymru felly ar ôl taith gerdded arfordirol iachus, beth am fynd am ginio yn y Beach House sydd newydd agor ym Mae Oxwich. Yn ogystal â golygfeydd godidog a bwydlen fendigedig, mae'r llecyn hwn yn un arbennig iawn. Dwlu ar lenyddiaeth? Beth am droi'r cloc yn ôl yng nghartref yr enwog Dylan Thomas yn Abertawe? Magwyd y bardd yn 5 Cwmdonkin Drive lle gellir mwynhau pryd blasus tebyg i'r prydau y byddai mam Thomas wedi eu coginio i'w theulu mewn lle Edwardaidd arbennig o'r enw Dinner at Dylan's.

Gwesty Oxwich Bay

Gwesty Oxwich Bay

Dant melys? Beth am fynd i'r Mwmbwls lle mae nifer o leoedd yn cystadlu am y teitl 'parlwr hufen iâ gorau'; mae Verdi’s mewn lleoliad gwych â golygfeydd dros Fae Abertawe heb anghofio dewis anhygoel o sundaes hufen iâ. Os oes well gennych chi gacennau, gellir cael te prynhawn blasus dros ben â golygfa odidog yng ngwesty Oxwich Bay - neu beth am fynd i dafarn hanesyddol Welcome to Town yn y Gŵyr.