Rwyt ti yma Cartref Bwyd a Diod Castell-nedd Port Talbot

Mae'n amhosib ymweld â Chastell-nedd heb roi cynnig ar ffagots a phys sef pryd sy'n gysylltiedig â'r dref ers yr 1950au.

Mae ffagots, sy'n cael eu hadnabod gan rai fel 'hagis Cymru' yn cynnwys offal, perlysiau, siwed a sesnin wedi'u rholio mewn pêl sy'n cael eu pobi neu'u ffrio ac yn cael eu gweini gyda thato potsh, pys a llwyth o grefi. Ym marchnad Fictoraidd Castell-nedd, gallwch ddod o hyd i Cole's sef cigydd teuluol enwog sydd wedi bod yn masnachu ers 1928 ac sy'n darparu cynnyrch i nifer o'r bwytai a'r gwestai gorau. Rhowch gynnig ar ei ffagots bendigedig yn Katie's Kitchen, sydd hefyd yn y farchnad.

Neath Food and Drink Festival

Neath Food and Drink Festival

Neath Ales

Neath Ales

Mae Castell-nedd yn brysur tu hwnt adeg Gŵyl Fwyd a Diod Castell-nedd wrth i ddanteithion blasus a bendigedig gan gynhyrchwyr lleol gael eu harddangos. Cofiwch alw draw yn y Llecyn Bwyd ar y Stryd, y Babell Champagne a'r Neuadd Cwrw Casgen a sicrhau eich bod yn blasu digon o samplau. Mae bragu cwrw yn rhywbeth sy'n cael ei gymryd o ddifrif yn yr ardal hon. Mae Neath Ales sef bragdy sydd wedi agor ers 2010 wedi ennyn dilynwyr ffyddlon diolch i'w ymrwymiad i barhau'n lleol. Mae enwau eu cyrfau hyd yn oed yn gysylltiedig â'r ardal leol. Mae 'Neath Ale Black' yn cydnabod y tîm rygbi lleol (sy'n cael ei adnabod fel 'the Welsh All Blacks') ac mae 'Neath Ales Firebrick' yn cydnabod rôl y dref yn y Chwyldro Diwydiannol. Gallwch gael hyd i gyrfau Neath Ales mewn tafarnau ledled yr ardal.

Cofiwch ymweld â Pharc Gwledig Margam, sydd â gyr o geirw enwog sy'n dyddio o adeg y Normaniaid. Mae difa yn rheoli'r niferoedd ac mae'r ystâd wedi dechrau gwerthu cig carw o ansawdd uchel yn fasnachol; beth am brynu bocs o gig carw a mwynhau'r cynnyrch cwbl leol yn eich cartref.