Rwyt ti yma Cartref Bwyd a Diod Sir Gaerfyrddin

Mae Sir Gaerfyrddin yn adnabyddus am rai o gynnyrch mwyaf arloesol, eiconig ac enwocaf Cymru.

Mae modd creu picnic penigamp o'r cynhyrchion enwog hyn gan ddechrau drwy brynu Ham Caerfyrddin o Farchnad brysur Caerfyrddin; mae'n debyg bod y Rhufeiniaid wedi dwyn y rysáit ac wedi 'dyfeisio' Ham Parma. Waeth pwy ddyfeisiodd yr Ham am y tro cyntaf, mae'r fersiwn Gymraeg yn buonissimo ac yn ddiweddar enillodd statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI) yn ddiweddar! Yn ail ar gyfer eich picnic, beth am roi cynnig ar Gacen Frenhinol Etta? Gwnaeth y Tywysog Charles geisio )a methu!) cael y rysáit gyfrinachol ar gyfer y gacen hon ond yn hytrach, archebodd sawl cacen ar gyfer y Nadolig ac un ar gyfer ei briodas â Camilla Parker-Bowles. Mae'n bosibl y gwelwch chi sewin yn y farchnad yn ogystal ag ar fwydlenni ledled y sir: mae'r pysgodyn hwn wedi cael ei ddal yn yr un ffordd ers canrifoedd a hynny gan bysgotwyr cwrwgl sy'n aros i saith seren ymddangos yn yr awyr cyn dechrau ar eu taith yn eu cychod crwn. Mae'n anodd cael picnic heb gaws! Dewch i ddarganfod Caws Cenarth a Chwmni Caws Sir Gaerfyrddin; mae'r ddau gynhyrchwr yn cynnig profiadau penigamp i ymwelwyr ac yn gwerthu eu cawsiau ar y safle. Enillodd caws Golden Cenarth hufennog cwmni Caws Cenarth deitl 'Prif Bencampwr' yng Ngwobrau Caws Prydain.

O Gawl i Gawl

O Gawl i Gawl

Dewch i fwynhau bwydydd nodweddiadol o Gymru ar lwybrau bwyd penodedig. Mae Cawl yn bryd blasus sy'n cael ei wneud yn draddodiadol gan ddefnyddio cig oen neu gig dafad o'r Mynydd Du yn ogystal â llysieuyn cenedlaethol Cymru sef y genhinen ac os yw hwn at eich dant chi, beth am fynd ar daith O Gawl i Gawl er mwyn rhoi cynnig ar bob math o bethau megis cawl â bara wedi'i fwydo â gin neu amrywiadau gwahanol o'r pryd poblogaidd. Oes well gennych chi gael rhywbeth mwy melys? Beth am fynd ar Daith Gacennau? Un o'r lleoedd ar y daith yw Cowpots. Caiff yr hufen iâ hufennog hyfryd hwn ei greu gan wartheg Jersey y cwmni.

Cowpots

Cowpots