Rwyt ti yma Cartref Bwyd a Diod Sir Benfro

Yn Sir Benfro, ceir tir ffermio ffrwythlon a milltiroedd o arfordir gogoneddus sy'n golygu cynnyrch amaethyddol arbennig, bwydydd môr ffres bendigedig - digon i dynnu dŵr o'ch dannedd!

Mae bwyty enwog Coast yn Saundersfoot, Sir Benfro yn manteisio'n llawn ar fwydydd o'r tir a'r môr; enwyd y bwyty fel y gorau yng Nghymru a Will Holland sef prif gogydd y bwyty enillodd deitl Cogydd y Flwyddyn y Deyrnas Unedig yn 2016. Yn y cyfamser, mae gan The Griffin Inn yn Dale, bysgotwr personol sy'n dal pysgod y bwyty yn ei gwch 'Griffin Girl' - dyma'r lle i chi os ydych chi am fwyd ffres hyfryd. Dylai'r rheiny sy'n dwlu ar fwydydd môr geisio amseru eu hymweliad i gyd-fynd ag Wythnos Bysgod Sir Benfro. Er gwaethaf yr enw, mae'r digwyddiad hafaidd enwog hwn bellach yn para am naw diwrnod ac yn cynnwys gweithdai coginio, alldeithiau pysgota a digonedd o brydau blasus i roi cynnig arnynt.

Mae modd mwynhau bwydydd blasus drwy gydol y flwyddyn. Ym mhentref arfordirol arbennig Porth-gain, gallwch wylio pysgotwyr â photiau yn orlawn o gimychiaid yn dod i'r lan ac yna mwynhau cimwch wedi'i goginio'n berffaith wrth ymyl yr harbwr yn The Shed. Mae Café Môr, yn lle arall y bydd yn aros yn y cof am amser wedi i chi gyrraedd gartref; wedi'i leoli ar draeth Freshwater West, mae cwt glan môr Cwmni Pembrokeshire Beach Food yn gweini cimwch ffres yn ei gragen ac yn cynnig cyfleoedd ymarferol ar ffurf picnic glan mô;r a sesiynau fforio er mwyn dod o hyd i fara lawr eich hunain sef un o brydau poblogaidd Cymru. Ydych chi wedi blasu Tato Sir Benfro, un o gynhyrchion enwog arall enwog Cymru, sy'n blasu'n unigryw ac yn fendigedig diolch i hinsawdd fwyn heb rew y sir. Mae gan y tato arbennig hyn statws PGI yn yr un modd â Chig Oen Cymreig, Cig Eidion Cymreig a Champagne!