Rwyt ti yma Cartref Bwyd a Diod

Mae De-orllewin Cymru yn gyrchfan gwych i'r sawl sy'n dwlu ar fwyd ac mae rhywbeth yno i dynnu dŵr o'ch dannedd ar bob adeg o'r dydd.

Carmarthenshire Cake Trail

Carmarthenshire Cake Trail

Gallech gael cocos i frecwast ym Marchnad Abertawe neu ffagots a phys i ginio yng Nghastell-nedd, yna dilyn y daith gacennau enwog drwy Sir Gaerfyrddin a gorffen y diwrnod drwy fwynhau swper o fwyd môr ar arfordir hyfryd Sir Benfro! Ond ein hawgrym ni yw cymryd eich amser a mwynhau'r holl brofiadau sydd gennym i'w cynnig a darganfod ein cynnyrch mwyaf enwog, ein prydau mwyaf blasus, ein cogyddion sydd wedi ennill gwobrau, ein hufen iâ hyfryd, ein digwyddiadau coginiol, ein profiadau fforio ymarferol a'n llwybrau bwyd blasus penodol. Cofiwch sicrhau nad ydych chi'n bwyta llawer cyn cyrraedd yma...

Neath Ales

Neath Ales

4 o gynhyrchion enwog i fynd adref gyda chi:

  • Ar ôl mwynhau picen ar y maen dwym o'r gradell ym Marchnad Abertawe, cofiwch brynu bag ohonynt i gnoi ar gyfer gweddill eich taith (neu os ydych chi'n teimlo'n hael, beth am eu rhoi nhw fel anrheg!ñ.
  • Beth am fynd â blas o Sir Benfro adref gyda chi drwy brynu bag o Dato Sir Benfro sydd ond yn gallu cael eu tyfu yn yr hinsawdd arfordirol unigryw hon.
  • Ydych chi ar wibdaith? Beth am brynu ambell gwrw gwahanol o Neath Ales i'w mwynhau ar ôl i chi gyrraedd diwedd eich taith: mae'r cwrw cartref, hopys yn ffefrynnau lleol.
  • Beth am roi syrpreis i'r sawl sy'n dwlu ar gaws drwy brynu gan gwmni Caws Cenarth? Mae caws Golden Cenarth y cwmni wedi ennill teitl 'Prif Bencampwr' yng Ngwobrau Caws Prydain.
Caws Cenarth

Caws Cenarth