Rwyt ti yma Cartref Llwybrau Cerdded

Crwydrwch ar hyd llwybrau'r chwedlau yn Ne-orllewin Cymru, yng nghanol tirwedd sy'n gyforiog o straeon. Dewch o hyd i raeadrau cudd ac ogofâu hynod a ddefnyddiwyd i guddio trysor, a rhyfeddwch at olygfeydd gwych a fu'n ysbrydoliaeth i feirdd ac artistiaid a lle bu brwydrau taer am y tir.

Dilynwch 'ffordd beryglus' Twm Siôn Cati i'w gynefin coedwigog ac ogofaog yng ngogledd Sir Gaerfyrddin, sydd bellach yn warchodfa natur hyfryd. Dilynwch ôl traed enwogion megis yr actor Richard Burton, sy'n cael ei gofio ar ffurf llwybr drwy barc cyfareddol Afan Argoed yn ei ardal enedigol yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mynnwch gip ar safleoedd rhai o straeon anhygoel y de-orllewin megis gwyrthiau Sant Gofan ar arfordir Sir Benfro, a dewch o hyd i lwybr Neolithig y Ffordd Euraidd lle daw ein gorffennol yn fyw. Cerddwch ar hyd Llwybr Gŵyr ym Mae Abertawe i ddod ar draws traethau arobryn, llongddrylliadau hynod a chwedlau a llên gwerin Arthuraidd. Peidiwch ag oedi! Rhowch eich sgidiau cerdded ymlaen a throedio ffordd hyn...

Lawrlwythwch yr iMap:

  • Download for Mac
  • Download for PC

Cliciwch yma i lawrlwytho'r Fersiwn Cyfrifiaduron Personol ar ffurf ffeil Sip.

Neu rhowch gynnig ar fersiwn Google Maps: