Rwyt ti yma Cartref Cestyll a Gerddi Bae Abertawe

Mae lleoliad yn elfen bwysig o gestyll Bae Abertawe, gan fod gan y rhan fwyaf ohonynt olygfeydd ysblennydd o'r môr.

Castell Ystumllwynarth

Castell Ystumllwynarth

Yng Nghastell Ystumllwynarth, ceir golygfeydd godidog dros bentref y Mwmbwls o dop y bryn. O'r olygfan ar y bont wydr 30 troedfedd o uchder, ceir golygfeydd panoramig gwell byth o Fae Abertawe. Yn y castell ceir celf graffiti hynafol o'r 14eg ganrif a drysfa ganoloesol o ddaeargelloedd a grisiau cudd ac yn ddiweddar, cafodd y lle ei adfer gan sicrhau bod bellach modd cael mynediad i lecynnau na ellid mynd iddynt am ganrifoedd.

Bae'r Tri Chlogwyn

Bae'r Tri Chlogwyn

Ar Benrhyn Gŵyr, beth am ymweld â Chastell Weble ac edrych allan drwy'r ffenestri ar yr un olygfa ag y byddai'r teulu de la Bere wedi'i mwynhau bum canrif yn ôl, dros orstir gwyllt ac allan i'r môr. Os byddwch chi'n ddigon lwcus, mae'n bosibl y gwelwch chi farcudiaid, gweilch y môr a bodaod yn hedfan dros do agored y castell. Gerllaw mae Castell Pennard a adeiladwyd ar droad y 13eg a'r 14eg ganrif, y dywedir iddo gael ei ddymchwel gan Frenhines y Tylwyth Teg a'r ffordd orau o gyrraedd y llecyn hyfryd hwn yw drwy gerdded ar hyd llwybr yr arfordir o un o draethau gorau'r ardal sef Bae'r Tri Chlogwyn.

Singleton Park

Singleton Park

Mae gan Fae Abertawe ddigonedd o barciau a gerddi. Mae Clyne Gardens sef un o emau cudd mwyaf hyfryd yr ardal yn gartref i goetir hynafol ac amrywiaeth arbennig o flodau peraroglaidd lliwgar drwy gydol y flwyddyn. Llecyn hyfryd arall i ymweld ag ef ym mhob tymor yw Parc Singleton. Yng Ngerddi Botaneg y Parc yn ystod y gaeaf yn unig heb sôn am yr haf, mae hyd at 200 o blanhigion gwahanol yn tyfu. Treuliodd Dylan Thomas ddyddiau ei blentyndod ym Mharc Cwmdonkin - cadwch lygad am y ffynnon sy'n rhan o'i gerdd The Hunchback in the Park a charreg goffa sy'n cynnwys llinellau allan o 'Fern Hill'. Mae Man Geni Dylan o fewn pellter cerdded i'r parc yn 5 Cwmdonkin Drive.

Parc Cwmdonkin

Parc Cwmdonkin