Rwyt ti yma Cartref Cestyll a Gerddi Port Talbot Castell Nedd

Parc Gwledig Margam

Parc Gwledig Margam

Beth am dreulio diwrnod yn cyfuno hanes ac ehangder yr awyr agored ym Mharc Gwledig Margam?

Abaty Nedd

Abaty Nedd

Pharc Ystâd Gwledig y Gnoll

Pharc Ystâd Gwledig y Gnoll

Beth am ddechrau yn y castell, sy'n blasty Tuduraidd Gothig ysblennydd o'r 19eg ganrif wedi'i ddylunio gan y pensaer, Thomas Hopper. Mae llawer o'r adeilad ar gau i'r cyhoedd yn sgil tân yn 1977 felly cymerwch olwg ar y Great Hallway ac yna ewch allan i Chapter House, sy'n dyddio o'r 12fed Ganrif. Ar un adeg, dyma'r fynachlog Sistersaidd fwyaf a chyfoethocaf yng Nghymru tan i Harri VIII roi terfyn ar bŵer y mynachod yn 1536. Mae byd natur wedi perchenogi'r hen eiddo 12 ochr ac mae'n lle gwych i fynd am wâc; mae'r coed sy'n amgylchynu'r adeilad yn gartref i adar sy'n nythu ac yn yr haf mae'r Orendy yn gartref i fabis ystlumod pipistrelle! Beth am ddringo i Fynydd y Castell, sef bryngaer o Oes yr Haearn, a mwynhau golygfeydd godidog o Benrhyn Gŵyr a hyd yn oed Dyfnaint a Gwlad yr Haf o 'Olygfan Pulpit.' Mae'r Pentref Tylwyth Teg yn un byddai'r plant yn dwlu arno. Gallant esgus bod yn farchog yn eu castell eu hun ac mae'n siŵr y bydd y teulu cyfan yn mwynhau cael golwg agos ar geirw arbennig y Parc Gwledig - mae gyr Margam yn dyddio'n ôl i gyfnod y Normaniaid.

Gallwch ddod o hyd i gadarnle arall yng nghanol Castell-nedd ac ychydig i ffwrdd y mae Abaty Nedd sef Mynachlog Sistersaidd arall sy'n ddigon cyflawn i allu dychmygu'r lle yn ei anterth yn y 12fed ganrif. Ac er mwyn teimlo'n gwbl rydd, beth am ymweld â Pharc Ystâd Gwledig y Gnoll lle mae milltiroedd o lwybrau cerdded ymysg bywyd gwyllt a choetir toreithiog a lliwgar ynghyd â nodweddion dŵr nodedig.

Gerddi Victoria

Gerddi Victoria