Rwyt ti yma Cartref Cestyll a Gerddi Sir Gaerfyrddin

Castell Dinefwr

Castell Dinefwr

Roedd Castell Dinefwr, sydd ar dop y bryn lle'r oedd modd gweld gelynion yn glir, yn brif bencadlys y Deheubarth a oedd yn teyrnasu De Cymru yn y 12fed a'r 13eg ganrif.

Castell Carreg Cennen

Castell Carreg Cennen

Dringwch i dop y bryn i fwynhau golygfeydd gwych dros Afon Tywi a pharc tirlun o'r 18fed ganrif. Yn ogystal, mae Castell Carreg Cennen a oedd hefyd yn gadarnle'r Deheubarth wedi'i leoli ar greigiau serth peryglus a oedd yn amlwg yn rhwystr i bawb oni bai am yr ysbeilwyr mwyaf dewr. Yn ystod yr oesoedd canol, cafodd y lle ei feddiannu gan y Cymry a'r Saeson ac mae olion y brwydro i'w gweld yn glir. Enwyd y lle fel yr adfail mwyaf rhamantus yng Nghymru. Efallai mai Castell Dryslwyn yw'r un lleiaf cyflawn ond mae'r lle yn drawiadol ac yn atmosfferig ac yn cael ei ystyried fel un o'r cadarnleoedd pwysicaf a adeiladwyd gan bennaeth o Gymru. Draw yng Nghastell canoloesol, gwych Cydweli gallwch ddod o hyd i gofeb y Dywysoges Gwenllian; bu farw'r dywysoges ddewr wrth frwydro, yn ceisio arbed y Deheubarth rhag ymosodwyr Normanaidd yn 1136.

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Er mai dim ond yn 2000 yr agorodd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, mae'r lle'n enwog dros ben: yno y mae tŷ gwydr un bwa mwyaf y byd ac mae'n Safle Darganfod Awyr Dywyll ac yn cynnal rhaglen llawn dop o ddigwyddiadau blynyddol. Gerllaw mae Aberglasne yn gartref i flodau prydferth drwy gydol y flwyddyn. Cofiwch fynd yno i'w gwerthfawrogi nhw yn enwedig o gofio bod yr ystâd ar fin cael ei gau ond wedi cael ei achub yn 1995, ac yn dilyn gwaith caled dros ben, adferwyd y gerddi yn ôl i'w llawn ogoniant. Chwant cyfuno hanes a garddwriaeth? Ewch am dro i Ganolfan Hywel Dda lle mae gerddi ar thema Cyfreithiau Hywel, Brenin y Deheubarth o'r 10fed ganrif ac yn ddiweddarach, Brenin y rhan fwyaf o Gymru.