Rwyt ti yma Cartref Cestyll a Gerddi

Beth am ail-fyw'r gorffennol drwy ymweld â chestyll ledled De-orllewin Cymru lle gwelwyd uchelgais mewn tyredau a thyrau, enillwyd brwydrau a chafwyd straeon caru dramatig.

Castell Pennard

Castell Pennard

Saif y cadarnleoedd hyn ers canrifoedd a hynny yn rhai o fannau mwyaf hyfryd y wlad megis Carreg Cennen sydd ar graig serth neu Gastell Pennard sydd uwchlaw un o draethau mwyaf enwog y rhanbarth sef Bae'r Tri Chlogwyn. O fylchfuriau i flodau, dewch i ddarganfod ein gerddi godidog wrth ymweld â lleoedd chwarae antur drwy gydol y flwyddyn megis Parc Gwledig y Gnoll neu gael golwg ar ryfeddodau tymhorol fel y lil├»au sy'n blodeuo yn Llynnoedd prydferth Bosherston.

4 castell i blant (a phlant mawr!):

  • Mae gan Gastell Penfro bopeth sy'n nodweddiadol am gestyll gan gynnwys rhwbiadau pres ac ailgreadau brwydrau er mwyn dod â'r hanes yn fyw i blant bach.
  • Roedd Castell Cydweli yn gampwaith canoloesol; cofiwch ymweld â chofeb Gwenllian a brofodd fod tywysogesau yr un mor ddewr â'r bechgyn!
  • Cewch eich rhyfeddu gan y celf graffiti canoloesol a'r ddrysfa o ddaeargelloedd a grisiau cudd yng Nghastell Ystumllwynarth, paradwys go iawn i blant.
  • Mae Parc Gwledig Margam yn ffefryn ymysg teuluoedd gan fod yno gastell arswydus, ystlumod bach a Phentref Tylwyth Teg lle gallwch esgus bod yn farchog!
Castell Cydweli

Castell Cydweli

4 ffordd o fwynhau natur:

  • Beth am ymweld â Gardd Coetir Colby yn y gwanwyn i weld arddangosfa arbennig o glychau'r gog; mae'n union fel petaech yn rhan o baentiad.
  • Cewch flas ar Dde Affrica, Awstralia ac ardal Môr y Canoldir ar ffurf blodau yn y Tŷ Gwydr Mawr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.
  • Beth am ddarganfod 'gardd gudd' Bae Abertawe sef Gerddi Clyne a mwynhau'r gwelyau blodau bob tymor a'r coetir derw trawiadol sy'n dyddio'n ôl i'r 11eg ganrif.
  • Dewch i ymweld â rhaeadrau sy'n cwympo'n bendramwnwgl ym Mharc Gwledig y Gnoll a oedd ar un adeg yn eiddo i deulu diwydiannol cyfoethog ac sydd bellach yn agored i bawb ei fwynhau.
Parc Margam

Parc Margam