Rwyt ti yma Cartref Chwedlau Clasurol Bae Abertawe

Pan aeth carreg yn sownd yn esgid y Brenin Arthur, taflodd y maen trafferthus 11 milltir o Lanelli i Benrhyn Gŵyr neu dyna yw'r hanes.

Brenin Arthur

Brenin Arthur

Sweynes Howes

Sweynes Howes

Mae'r maen dan sylw, sy'n cael ei adnabod fel Maen Ceti, yn pwyso 25 tunnell a saif ar ben Cefn Bryn sef cefnen hynafol fawreddog ac arni geffylau gwyllt yn pori. Yn yr oes a fu byddai'n safle ar gyfer seremonĂ¯au a defodau dirgel. Beth am ddilyn ôl troed Harri'r Seithfed a wnaeth, yn y 15fed ganrif, deithio 128 cilometr ychwanegol i ymweld â Maen Ceti ar ei ffordd i Frwydr Bosworth. Mae nifer o gerrig eraill i gadw llygad amdanynt hefyd. Mae Twyni Rhosili yn gartref i Sweynes Howes sef gorffwysfan Llychlynwr a roddodd ei enw i Abertawe sef y Brenin Sweyne Forkbeard.

Rhosili

Bae Rhosili

Mae Bae Rhosili sy'n lleoliad godidog wedi ymddangos yn rhestr y deg traeth gorau yn y byd. Mae'r lleoliad yn enwog am sawl peth. Un o'r rhain yw olion amlwg yr Helvetia a foddodd ac sydd bellach i'w gweld yn rhannol yn y tywod fel esgyrn pysgodyn enfawr. Ar noson 31 Hydref 1887, cafodd y llong Norwaidd ei chwythu gan wyntoedd mawr i'r bae gan achosi iddi golli ei llwyth a phopeth gwerthfawr a oedd arni yn y diwedd. Mae cragen y llong wedi bod yno ers 130 o flynyddoedd. O Rosili, pan fo'r llanw ar drai yn unig, gellir cerdded yn hwylus i Ben Pyrod, sy'n enwog am stori fwy diweddar pan fethodd Dylan Thomas gerdded oddi ar yr ynys un noson wrth i'r llanw uchel ei atal rhag cyrraedd y tir mawr: cofiwch edrych ar amseroedd y llanw cyn croesi!

Rhosili

Bae Rhosili