Rwyt ti yma Cartref Chwedlau Clasurol Port Talbot Castell Nedd

Mae rhai yn dweud bod y Brenin Arthur wedi'i gladdu nid nepell o Gastell-nedd mewn ogof o dan glogwyn calchfaen trawiadol Craig y Ddinas.

Castell Margam

Castell Margam

Yn ôl hanes, roedd hon yn hen gaer o Oes yr Haearn ar un adeg, ond yn chwedleuol, mae Arthur a mil o ryfelwyr eraill yn cysgu yno yn aros am yr alwad i ryfela unwaith yn rhagor. Chwant hoe fach? Beth am aros mewn bwthyn hanesyddol sydd â chysylltiad ag Arthur yn hen ystâd Plas Cilybebyll. Roedd yr ystâd sy'n gysylltiedig â'r bythynnod yn eiddo i'r teulu Lloyd am fwy na dwy ganrif, sy'n gallu olrhain eu hachau yn ôl i'r Brenin Urien Rheged a oedd â mab yn Farchog y Ford Gron. Symbol Rheged oedd y gigfran ac mae stori'r Mabinogion Breuddwyd Rhonabwy yn adrodd sut y gwnaeth byddin o 300 cigfran ddiogelu ei fab; cadwch lygad am fotymau hynafol ag arnynt y gigfran, a gafodd eu gwisgo gan y teulu ac sydd wedi cael eu darganfod ar diroedd yr ystâd.

Mharc Coedwig Afan

Mharc Coedwig Afan

Mae un o adeiladau mwyaf mawreddog Castell-nedd Port Talbot, Castell Margam, yn gartref i lwyth o hanes - fel y byddech yn disgwyl. Mae nifer yn honni iddynt weld ysbryd Robert Scott, y cipar, a weithiodd yno am nifer o flynyddoedd. Mae'r ardal wledig yn y rhan hon o Gymru hefyd yn enwog am ei chwedlau. Cadwch lygad am goblynnod o amgylch Afon Afan ym Mharc Coedwig Afan; mae'n debyg i fenyw ifanc o'r enw Elin ddod ar draws un yn y fan hon. Cynigiodd y coblyn drysor iddi cyn belled ag iddi beidio â dweud wrth neb am deyrnas hudolus y tylwyth teg yr oedd ef wedi dangos iddi ond torrodd ei haddewid a chollodd yr aur. Cadwch lygad am yr aur - mae'n debyg iddi ei guddio wrth droed coeden ddrain!

Glyncorrwg

Glyncorrwg