Rwyt ti yma Cartref Chwedlau Clasurol Sir Gaerfyrddin

Bryn Myrddin

Bryn Myrddin

Yn ôl y sôn cafodd y dewin Myrddin ei eni mewn ogof y tu allan i Gaerfyrddin a'i gladdu ym Mryn Myrddin (mae'n debyg y gallwch chi glywed e'n ocheneidio yno o hyd!).

Carmarthenshire County Museum

Carmarthenshire County Museum

Yn ôl y rhigwm poblogaidd "Pan syrthia Derwen Myrddin, syrthio wnaiff tref Caerfyrddin" ac yn wir, cafwyd y broffwydoliaeth hon yn wir pan dorrwyd y dderwen y swynodd Myrddin yn 1878 a chafwyd y llifogydd gwaethaf y mae'r dref erioed wedi'u gweld y flwyddyn honno! Gallwch weld darn o'r dderwen yn Amgueddfa Sir Gaerfyrddin a chofiwch gadw llygad am y cerflun o Myrddin yng nghanol y dref.

Llyn y Fan Fach

Llyn y Fan Fach

Straeon y Mabinogion oedd llenyddiaeth cynharaf Prydain ar ffurf rhyddiaith ac yn wir, roedd De-orllewin Cymru yn sail i nifer o'r straeon. Beth am olrhain hanes Gwraig y Llyn a Meddygon Myddfai; y cyntaf o'r rhain wedi'i lleoli yn Llyn y Fan Fach sef llyn hyfryd yng ngorllewin Bannau Brycheiniog ac sy'n enwog am ei hudoles a oedd yn byw yn y llyn a gytunodd i briodi ffermwr, cyn belled ag iddo beidio â'i bwrw dair gwaith. Yn anffodus, tarodd hi dair gwaith felly symudodd yn ôl i'w chartref yn y llyn, ond nid cyn i'r pâr gael tri mab a ddaeth yn enwog am eu gallu i iacháu pobl a chânt eu hadnabod fel Meddygon Myddfai. Mae pentref hyfryd Myddfai yn boblogaidd ymysg y sawl sy'n dwlu ar chwedlau; tafliad carreg i ffwrdd y mae cartref y Tywysog Charles sef Llwynywermod.

Dinas Hill

Dinas Hill

Beth am fentro i fan arall sy'n enwog am ei chwedloniaeth? Mynydd Dinas. Bellach yn warchodfa natur y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar, dyma'r man lle arferai Twm Siôn Cati guddio rhag ei elyn pennaf, Siryf Caerfyrddin, mewn ogof yn llawn o gerfiadau sy'n dyddio'n ôl i 1882.