Rwyt ti yma Cartref Chwedlau Clasurol Sir Benfro

Yn y 12fed ganrif, dywedodd y Pab fod dwy bererindod i Dyddewi yn gyfwerth ag un i Rufain.

St Davids Cathedral

St Davids Cathedral

Arferai credinwyr deithio i ddinas leiaf Prydain ac i lecyn arbennig sef Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Heddiw, mae'r Eglwys Gadeiriol yn cynnal gwasanaethau, gosber a gŵyl gerddoriaeth glasurol flynyddol arbennig. Yn ôl y sôn, cafodd Dewi Sant ei eni yn ystod storm ofnadwy yn y 6ed ganrif yn blentyn i Non neu'n ddiweddarach, y Santes Non sydd yn ôl y chwedl yn nith i'r Brenin Arthur. Gallwch ymweld â Chapel Santes Non, sydd ar ddarn godidog o Lwybr Arfordir Penfro, a darganfod Ffynnon Gysegredig Santes Non a darddodd adeg geni Dewi Sant.

Pembrokeshire Coast

Pembrokeshire Coast

Un o dirweddau mwyaf hudolus Sir Benfro yw Bryniau'r Preseli, y mae rhai yn honni oedd gorffwysfan olaf y Brenin Arthur. Dyma ffynhonnell wreiddiol y cerrig glas sy'n rhan o Gôr y Cewri a'r man lle mae hanes yr henfyd yn dod yn fyw. Mae'r Ffordd Euraidd, sy'n wyth milltir o hyd ac yn rhedeg ar hyd crib y Preseli yn dyddio'n ôl 5000 o flynyddoedd i amserau Neolithig; mae'r Mabinogion yn adrodd y stori am y Brenin Arthur a'i farchogion yn dod wyneb yn wyneb â'r Twrch Trwyth ar hyd y ffordd hon.

Mae meini mawr Pentre Ifan yn fwyaf trawiadol ar doriad gwawr a machlud haul pan fo'r awyr yn gefndir dramatig i'r maen capan 16 tunnell. Yn dyddio'n ôl i 3500 cyn Crist, credir iddo fod yn safle claddu torfol. Mae'r golygfeydd yn ymestyn i Garningli, sef Mynydd Angylion, ac yn ôl y stori os byddwch yn cwympo i gysgu ar y mynydd, byddwch yn dihuno yn fardd neu'n wallgof.

Pentre Ifan

Pentre Ifan