Rwyt ti yma Cartref Chwedlau Clasurol

Beth am ddarganfod chwedlau ym mhob cwr o Dde-orllewin Cymru? Yn ôl y goel, bu’r Brenin Arthur yn byw ac yn brwydro yn y parthau hyn - ac mae'n cysgu yma o hyd!

Mryniau'r Preseli

Mryniau'r Preseli

Beth am archwilio chwedlau gwych ledled De-orllewin Cymru ble yn ôl y sôn yr oedd y Brenin Arthur yn byw ac yn ymladd, ac mae'n dal i gysgu yma mae'n debyg. Ond ydy'r Brenin Arthur wedi ei gladdu ym Mryniau'r Preseli neu mewn ogof yng Nghastell-nedd Port Talbot? Beth am ymweld â'r ddau le a phenderfynu drosoch eich hunan? Daw'r dewin Myrddin o Sir Gaerfyrddin a gellir dod o hyd i'w hud ledled y sir. Ac mae chwedlau go iawn yn aros i gael eu darganfod hefyd: beth am fynd i weld Llongddrylliad Helvetia ar draeth Rhosili. Gerllaw gellir darganfod lleoliad camgymeriad enwog Dylan Thomas a dreuliodd noson annisgwyl ar yr hyfryd Ben Pyrod. Dewch i fod yn rhan o'r stori!

4 lle sy'n gysylltiedig â'r Brenin Arthur:

  • Gallwch ddod o hyd i Garreg Arthur ym Mhenrhyn Gŵyr. Cafodd y rhyfelwr garreg yn ei esgid a'i thaflu o Lanelli i ben Cefn Bryn!
  • Ganwyd Myrddin, sef dewin Arthur, yng Nghaerfyrddin ac mae'n debyg iddo gael ei gladdu y tu allan i'r dref. Gallwch ei glywed yn ochenaid ar Fryn Myrddin.
  • Mae nifer o theorïau gwahanol am y man lle claddwyd Arthur. Un o'r rheiny yw Bedd Arthur ym Mryniau'r Preseli ac un arall yw Craig y Ddinas, heb fod ymhell o Gastell-nedd.
  • Yn ôl y chwedl, mae Arthur a mil o'i ddynion yn cysgu'n sownd yn yr ogof yno!
Penrhyn Gwyr

Cefn Bryn - Penrhyn Gŵyr