Rwyt ti yma Cartref Llwybrau Beicio

Mae pedair sir yn Ne-orllewin Cymru sef Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin, Bae Abertawe a Sir Benfro wedi mapio llwybr beicio newydd sef 'Llwybr Beicio'r Chwedlau'. Y bwriad yw rhoi cyfle i ymwelwyr archwilio'r gornel hon o Gymru mewn modd mwy hamddenol, ar gefn beic, trwy gyfuno ymweliadau â nifer o olygfeydd diwylliannol gorau oll y rhanbarth ar y daith a dysgu am yr holl storïau chwedlonol gwefreiddiol sydd yn gysylltiedig â hwy.  

Llwybrau Beicio Llwybrau Beicio

Cynlluniwyd y llwybr beicio hwn, sy'n gyfoethog mewn hanes ac sydd yn ymestyn dros bellter cyfan o 190km, er mwyn i ymwelwyr allu mwynhau taith diwrnod o hyd ar y beic yn archwilio un sir un unig neu rychwantu'r llwybr cyfan ar daith pedwar diwrnod o hyd mewn gwyliau byr i'w fwynhau - gan ddechrau o Barc Coedwig Afan a gorffen yn Abergwaun ar arfordir y De-orllewin yn Sir Benfro.

  Mae Llwybr Beicio'r Chwedlau yn dod â storïau hynod yn fyw - rhai hynafol a modern, rhai mytholegol a rhai hollol wir - sy'n cynnwys cymeriadau nodedig megis Myrddin a'r Brenin Arthur, Dewi Sant a'r môr-leidr Barti Ddu, i enwi ambell un. Dysgwch am hanes diddorol y diwydiant glo yn Amgueddfa Glowyr De Cymru yng Nghastell-nedd Port Talbot, rhyfeddwch at Gastell Cydweli yn Sir Gaerfyrddin - un o'r cestyll mwyaf cyflawn yn Ne Cymru, darllenwch am y bardd enwog Dylan Thomas yn yr arddangosfa yn ninas ei febyd yn Abertawe, neu mentrwch i fynedfa Annwn - yr Isfyd Celtaidd - yn Sir Benfro.

TLlwybrau Beicio

Mae'r llwybr beicio yn addas i feicwyr o bob gallu, ac mae rhywbeth at ddant pawb ar ei hyd, boed yn deulu neu ffrindiau. Cliciwch ar y llyfrynnau y gallwch eu lawrlwytho am ddim, sydd wedi cael eu teilwra ar gyfer Google Maps, er mwyn gwneud y daith hyd yn oed yn haws i'w dilyn. Mae llyfryn pob sir yn cyfuno storïau chwedlonol â golygfeydd sydd yn sicr o fod yn uchafbwyntiau ynghyd ag awgrymiadau o ran tafarnau a chaffis er mwyn cael ymborth ar hyd y ffordd. Ymhlith y pethau defnyddiol eraill y mae cysylltiadau trafnidiaeth a siopau llogi a thrwsio beiciau lleol yn ogystal ag awgrymiadau ynglŷn â'r mannau gorau i aros ynddynt. Paratowch at gael eich swyno gan yr atyniadau twristiaeth a gaiff eu hawgrymu, y golygfeydd hardd a'r pentrefi hudolus, sydd yn gwneud hyn yn gyfle perffaith i archwilio De-orllewin Cymru.

Llwybrau Beicio