Rwyt ti yma Cartref Teithiau Grŵp

Mae cestyll trawiadol a gerddi godidog yn nodweddu De-orllewin Cymru, ac mae cyfres newydd o wibdeithiau awgrymedig wedi cael eu creu er mwyn helpu trefnwyr teithiau grŵp i'w helpu i ddod ag ymwelwyr i'r ardal.

Castell Carreg Cennen

Castell Carreg Cennen

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Gerddi Aberglasne

Gerddi Aberglasne

Castell Caeriw

Castell Caeriw

Mae'r gwibdeithiau'n cynnwys opsiynau tridiau a phum diwrnod o hyd gan gynnwys teithiau hygyrch mewn lleoliadau sy'n addas mewn tywydd gwlyb a theithiau gyrru sy'n ymweld â rhai o atyniadau a thirweddau gorau'r rhanbarth.

Mae'r tŷ gwydr un bwa mwyaf yn y byd yng (Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru) ac mae gan yr ardal hanes diddorol sy'n ymestyn o gyfnod y mynachod hyd heddiw (gwelir hyn mewn atyniadau megis Parc Margam), law yn llaw â chestyll a gerddi eiconig eraill.

Trwy ymweld â De-orllewin Cymru a chrwydro o amgylch y cestyll a'r gerddi sydd yn yr ardal, bydd modd i grwpiau ddarganfod hanes y rhanbarth ac mae'r gwibdeithiau wedi'u creu er mwyn dangos y tirweddau godidog i ymwelwyr ac iddyn nhw gael eu mwynhau yn ystod eu gwibdeithiau ac wrth gwrs awgrymu ambell le arbennig i gael lluniaeth a llety.

Mae gan bob atyniad stori i'w hadrodd a gan mai 2017 yw Blwyddyn y Chwedlau yma yng Nghymru, cofiwch wrando, archwilio a dysgu wrth i chi eu darganfod nhw i gyd.