Rwyt ti yma Cartref Treftadaeth Tirwedd a Byw

Yn ogystal â bod yn rhywle i'w fwynhau, mae tirwedd De-orllewin Cymru hefyd yn eich annog i ymuno yn yr hwyl sydd i'w gael yno.

Marros

Marros

Beth am fentro i roi cynnig ar weithgareddau llawn adrenalin megis beicio mynydd mewn hen ddyffryn glofaol, lle mae cefn gwlad godidog wedi cael ei drawsnewid yn faes chwarae antur? Dilynwch ôl traed ein cyn-breswylwyr enwog megis Richard Burton a Dylan Thomas, neu beth am grwydro ein harfordir a gwylio'r bywyd gwyllt neu arfordira a phrofi'r lleoedd sydd wedi ysbrydoli pobl i greu gweithiau celf a champweithiau peirianneg heb anghofio ffilmiau a rhaglenni teledu megis Harry Potter a Doctor Who. Dewch i chwilota chwedloniaeth yn Ne-orllewin Cymru.

4 ffordd o wneud De-orllewin Cymru yn faes chwarae antur personol:

  • Beth am ddefnyddio Traeth enfawr Pentywyn fel man cychwyn eich antur boed mewn bygi barcud, drwy hwylio ar dir neu drwy flo-gartio?
  • Neu i'r anturiaethwyr go iawn yn ein plith, beth am ddefnyddio bwrdd padlo i grwydro o amgylch Bae helaeth Abertawe?
  • Gallwch hefyd neidio o glogwynni, nofio, sgramblo neu ogofa. Mae arfordira a arloeswyd yn Sir Benfro, yn un o'r campau dŵr mwyaf caethiwus erioed.
  • Beth am roi cynnig ar antur ar ddwy olwyn ym Mharc Coedwig Afan, lle ceir pump o lwybrau beicio mynydd o'r radd flaenaf drwy 100 cilometr o olygfeydd godidog.
Arfordiro Sir Benfro

Arfordiro Sir Benfro

4 tirwedd odidog yn Ne-orllewin Cymru:

  • Mae copaon geirwon yn llechu dros lyn rhewlifol disgleiriog, Llyn y Fan Fach, ym Mannau Sir Gâr. Y ffordd orau o gyrraedd y Llyn yw ar hyd ffordd wledig yr A4069.
  • Mae cerdded ar Benrhyn Gŵyr yn llawn syrpreisis ac mae cael golwg ar Oleudy Whitford, allan ar y môr, yn un o'r profiadau gorau oll.
  • Beth am gamu i un o baentiadau Turner yn Rhaeadrau mawreddog Melincwrt yng Nghastell-nedd Port Talbot lle mae'r dŵr yn syrthio'n osgeiddig 80 troedfedd tuag at y ddaear.
  • Gallwch wylio'r haul yn machlud dros y môr o Ben-caer ar Lwybr trawiadol Arfordir Penfro sy'n 186 milltir o hyd ac sydd wedi ennill gwobrau.
Rhaeadrau mawreddog Melincwrt

Rhaeadrau mawreddog Melincwrt