Rwyt ti yma Cartref Treftadaeth Tirwedd a Byw Bae Abertawe

Dylan Thomas Statue

Dylan Thomas Statue

Un o feibion enwocaf Bae Abertawe yw Dylan Thomas a ddywedodd "Y dref glan môr hon oedd fy myd" - datganiad sy'n siarad cyfrolau am ddylanwad y ddinas y ganwyd y llenor ynddi.

5 Cwmdonkin Drive

5 Cwmdonkin Drive

Mae ei chwedl yn parhau yng Nghanolfan Dylan Thomas a'i gartref yn ystod ei blentyndod sef 5 Cwmdonkin Drive; cewch dynnu llun gyda'i gerflun yn Ardal y Glannau lle ceir hefyd cerflun o Gapten Cat o'i ddrama, Dan y Wenallt.

Caswell Bay

Caswell Bay

Mae mordwyaeth yn rhan hanfodol o dreftadaeth Bae Abertawe. Beth am fynd ar daith gerdded o Lanmadog, ar Benrhyn Gŵyr, a mwynhau'r golygfeydd godidog o Oleudy Whitford sef unig oleudy haearn bwrw Prydain sydd yn y môr. Beth am ddefnyddio arfordir Bae Abertawe fel eich maes chwarae naturiol eich hunan? Gallwch fwynhau syrffio penigamp ym Mae Caswell a rhoi cynnig ar phadl-fyrddio ar eich traed yn 360 Beach and Watersports

Scamper Shepherd’s Hut

Scamper Shepherd’s Hut

Os oes chwant ychydig o ddiwylliant arnoch, ewch i ymweld ag Oriel Glynn Vivian yn Abertawe, sydd newydd gael ei hadnewyddu. Richard Glynn Vivian oedd mab un o feistri copr Abertawe ond roedd mwy o ddiddordeb ganddo mewn teithio a chelf nag ym musnes ei dad - a diolch am hynny. Yn anffodus, bu farw cyn i'r Oriel agor ond mae'r lle'n parhau i fod yn drysorfa ddiwylliannol sy'n arddangos gwaith Picasso a Turner ar hyn o bryd. Wedi cael eich ysbrydoli? Beth am ddefnyddio'r ardal wledig a'r arfordir cyfareddol hyn i greu eich gwaith celf eich hun? Cofiwch ddod â'ch camera neu'ch îsl gyda chi neu'n syml, gallwch fwynhau'r cyfan tra byddwch yn yfed jin a thonig Gymreig y tu allan i'ch Cwt Bugail moethus Scamper. Mae'r Cwt hwn, sydd ar yr arfordir, yn fan delfrydol i fwynhau'r dirwedd mewn moethusrwydd!

360 Beach and Watersports

360 Beach and Watersports