Rwyt ti yma Cartref Treftadaeth Tirwedd a Byw Port Talbot Castell Nedd

Mae nifer o dirweddau Castell-nedd Port Talbot wedi cael eu trawsnewid yn arloesol er mwyn creu profiadau newydd chwedlonol.

Mae Parc Coedwig Afan, sef hen ddyffryn glofaol, wedi dod yn brif gyrchfan ar gyfer beicio mynydd a dyma'r unig lwybr yn y Deyrnas Unedig i ymddangos yn y deg lle gorau i 'feicio cyn ichi farw' gan gylchgrawn What Mountain Bike. Mae pump o lwybrau safon byd sy'n cwmpasu can cilometr troellog wedi cael ar fryniau a oedd ar un adeg yn rhan amlwg o'r diwydiant glo. Mae'r parc hefyd yn fan gwych ar gyfer cerdded, beicio hamddenol a chael picnic â golygfa. Diolch i fyd natur, ceir mwy o gyffro yn Go Ape, sydd ar dir Parc Gwledig Margam. Bydd Go Ape sef antur drwy'r coed gyntaf Cymru yn cyffroi'r ifanc yn ogystal â'r rhai hynny sydd dal yn teimlo'n ifanc.

Mae Afan a Margam yn gysylltiedig ag enwau adnabyddus; cafodd yr actor enwog, Richard Burton, ei eni ym Mhontrhydyfen yn Nyffryn Afan a daw dau o'r llwybrau cerdded â'i fywyd cynnar yn fyw. Hefyd mae Parc Margam wedi ymddangos ar y sgrîn sawl gwaith yn Doctor Who; gallwch olrhain symudiadau'r Doctor drwy'r gofod, amser ac Orendy o'r 18fed ganrif.

Rhaeadr Melincwrt

Rhaeadr Melincwrt

Byddwch yn sicr o gael eich hudo, fel y cafodd JMW Turner yn Rhaeadr Melincwrt, sy'n cwympo 80 troedfedd ac sydd wedi'i hamgylchynu â llystyfiant toreithiog. Aeth yr artist i ymweld â'r rhaeadrau fel rhan o daith o amgylch Cymru a chafodd ysbrydoliaeth i baentio 'Y Rhaeadr ym Melincwrt'. Mae'r rhaeadrau ar Lwybr Alfred Russell Wallace hefyd. Roedd cyd-gyhoeddwr The Theory of Evolution (gyda Charles Darwin) yn byw yng Nghastell-nedd Port Talbot ac fe gwympodd mewn cariad â byd natur yma fel rwy'n siŵr y gwnewch chi!