Rwyt ti yma Cartref Treftadaeth Tirwedd a Byw Sir Gaerfyrddin

Mae tirweddau Sir Gaerfyrddin yn amrywiol tu hwnt.

Parc Arfordirol y Mileniwm

Parc Arfordirol y Mileniwm

Gallwch fwynhau mynyddoedd gwych wrth ichi yrru ar yr A4069 - h.y. 'Top Gear Road' - heibio i Fannau Sir Gâr, neu beth am ymweld â thraethau hiraf Cymru: traethau helaeth, tywodlyd sy'n ymestyn am filltiroedd.

Dylan Thomas Boathouse, Laugharne

Cartref Dylan Thomas, Lacharn

Mae Traeth Pentywyn yn arloesol o ran enwogion y byd rasio ceir. Ar Draeth Pentywyn, sy'n cael ei ddisgrifio fel y 'trac rasio naturiol gorau posibl' gan y cylchgrawn Motor Cycle, cyrhaeddodd Syr Malcolm Campbell gyflymder o 174.22mya yn 1927 ond yn anffodus bu farw'r Cymro, J.G. Parry-Thomas wrth geisio curo'r record honno. Mae ei gar 'Babs' yn cael ei arddangos yn yr Amgueddfa Cyflymder sydd gerllaw. Erbyn heddiw, mae'r sawl sy'n chwilio am gyffro yn defnyddio traethau Sir Gaerfyrddin ar gyfer barcuta â bygi, tir-hwylio a blo-gartio.

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Beth am fwynhau arfordir Llanelli, ar ei newydd wedd? Ar un adeg roedd yn dref cynhyrchu tun ffyniannus ond bellach mae'n gartref i Barc Arfordirol y Mileniwm sydd wedi ennill gwobrau lu. Gallwch fwynhau llwybrau beicio a llwybrau cerdded yn ogystal â golygfeydd gwych o Fae Caerfyrddin a dod wyneb yn wyneb â 600 o rywogaethau o adar yng Nghanolfan Gwlyptir Llanelli. Mae bywyd gwyllt o bob math yn dwlu ar Sir Gaerfyrddin boed yn wiwerod coch yn Fforest Brechfa neu farcudiaid yn Llanddeusant.

Mae Dylan Thomas, yr awdur enwog, wedi'i gladdu yn Nhalacharn, tref a ddisgrifiwyd ganddo fel 'y dref ryfeddaf yng Nghymru'. Ewch i ymweld â'r Boathouse lle bu ef a'i deulu'n byw a chofiwch fynd i'r lleoedd a ysbrydolodd Dylan drwy ddadansoddi ei gerdd Poem in October linell wrth linell ar Lwybr Pen-blwydd Dylan Thomas.

Wrth iddi nosi, daw mwy o enwogion i'r golwg: Orion the Hunter, Taurus a Pegasus i enwi ond ychydig ohonynt. Diolch i lygredd golau minimol, mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn Safle Darganfod Awyr Dywyll: cewch eich syfrdanu yn un o ddigwyddiadau cyson syllu ar y sêr yr Ardd.

WWT Wildfowl and Wetlands Centre, Llanelli

Canolfan Gwlyptir Llanelli