Rwyt ti yma Cartref Treftadaeth Tirwedd a Byw Sir Benfro

Pembrokeshire Coast Path

Pembrokeshire Coast Path

Mae Llwybr Arfordir Penfro yn mynd drwy dirwedd naturiol odidog Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Pen-caer

Pen-caer

Yn ôl cylchgrawn National Geographic, dyma'r llwybr pellter hir ail orau yn y byd. Mae'r Llwybr yn 186 milltir o hyd, yn pasio 58 o draethau, yn esgyn ac yn disgyn 35,000 o droedfeddi sy'n gyfwerth â dringo Mynydd Everest. Does dim rhaid i chi gerdded y llwybr cyfan ar unwaith. Mae system bws gwennol wych yn cael ei gweithredu. Beth am alw ym Mhen-caer i weld machlud ysblennydd? Gellir teithio'n hwylus i Dyddewi ac Abergwaun ar fws gwennol. Gerllaw y mae Melin Tregwynt ac mae'n werth ymweld â'r lle hwn. Mae'r felin wlân o'r 18fed ganrif yn defnyddio dulliau traddodiadol er mwyn gwneud carthenni, clustogau a blancedi moethus y mae gwestai ffasiynol a'r siopau hynny sy'n rhoi'r sylw pennaf i ddylunio yn dwlu arnynt. Beth am brynu darn cwtshlyd o dreftadaeth Cymru i fynd adref gyda chi?

Arfordira

Arfordira

Eisiau cymryd rhan mewn gweithgaredd mwy corfforol? Rhowch gynnig ar arfordira, camp a gafodd ei harloesi yn Sir Benfro. Nid camp i'r gwan galon yw hon cofiwch. Mae arfordira'n golygu mynd o amgylch yr arfordir drwy unrhyw ddull posibl gan gynnwys neidio, sgramblo, ogofa a nofio. Mae'n sicr o greu gwefr ac mae'n hynod o gaethiwus!

Fresh Waterwest

Freshwater West

Mae gwneuthurwyr ffilm yn ystyried ein traethau, ein trefi a'n pentrefi yn ysbrydoledig. Dewisodd Ridley Scott Freshwater West i ffilmio brwydrau yn cynnwys cannoedd o geffylau yn Robin Hood, ac ymddangosodd yr un lle yn nwy ffilm ddiweddaraf Harry Potter. Beth am fynd i gyfeiriad Penfro? Ymddangosodd y castell a'r dref yn helaeth yn y ffilm ddiweddar Me Before You. Hefyd cofiwch ymweld â thref hynod Dinbych-y-pysgod, sy'n fan delfrydol i artistiaid, a ymddangosodd yn The Edge of Love - cadwch olwg am Ynys hanesyddol y Santes Catherine, ger Dinbych-y-pysgod yng nghyfres Sherlock yn 2017.

Dinbych-y-pysgod

Dinbych-y-pysgod